تبلیغات
نشریه اینترنتی گُلی - راههای جالبی برای خاموش كردن كردن كامپیوتر با استفاده از كیبورد

راههای جالبی برای خاموش كردن كردن كامپیوتر با استفاده از كیبورد

سه شنبه 27 مرداد 1388 02:14 ق.ظ

نویسنده : saman

راههای جالبی برای خاموش كردن كردن كامپیوتر با استفاده از كیبورد

 

در این ترفند قصد داریم روشهای بسیار جالبی را به شما معرفی كنیم كه با استفاده از آنها می توانید سیستم خود را تنها با استفاده از چند كلید، در وضعیت های standby،hibernate،logoff،restart،shutdown،switch user قرار دهید. همچنین با استفاده از آنها می توانید سرعت كار با كامپیوتر را بیشتر كنید. بدین منظور:

برای shutdown كردن:

برای shutdown نمودنسیستم با كیبورد، ابتدا دكمه win (مابین كلیدهای Altوctrl) فشار داده و پس از نمایش دكمه Start ،این بار كلیدهای U و سپس R را با اندكی مكث بزنید. خواهید دید كه سیستم خواموش می شود.

برای Restart كردن:

برای restart نمودن سیستم با كیبورد، ابتدا دكمه Win(مابین كلیدهای AltوCtrl) را فشار داده و پس از نمایش منوی Start این بار كلیدهای Uو سپس R را با اندكی مكث بزنید.خواهید دید كه سیستم restart می شود.

برای Stanby كردن:

برای Stanby نمودن سیستم با كیبورد، ابتدا دكمه Win(مابین كلیدهای AltوCtrl) را فشار داده و پس از نمایش منوی Start این بار كلیدهایU و سپس S را با اندكی مكث بزنید. خواهید دید كه سیستم standby می شود.

برای Hibernate كردن:

برای Hibernate نمودن سیستم با كیبورد، ابتدا دكمه Win(مابین كلیدهای AltوCtrl) را فشار داده و پس از نمایش منوی Start این بار كلیدهای U و سپس H را با اندكی مكث بزنید. خواهید دید كه سیستم Hibernate می شود.

برای logoff كردن:

برای logoff نمودن سیستم با كیبورد، ابتدا دكمه Win(مابین كلیدهای AltوCtrl) را فشار داده و پس از نمایش منوی Start این بار كلید L را دو بار با اندكی مكث بزنید خواهید دید كه سیستم logoff خواهد شد.

برای switch user كردن:

 برای Switch user نمودن سیستم با كیبورد، ابتدا دكمه Win(مابین كلیدهای AltوCtrl) را فشار داده و پس از نمایش منوی Start این بار كلیدهای L و سپسS  را با اندكی مكث بزنید. خواهید دید كه سیستم Switch user می شود.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 8 شهریور 1388 03:34 ق.ظ