تبلیغات
نشریه اینترنتی گُلی - ماهواره ای برای رصد یخ های قطبی

ماهواره ای برای رصد یخ های قطبی

سه شنبه 31 شهریور 1388 03:25 ب.ظ

نویسنده : saman


Artist's impression of CryoSat in orbit

ماهواره ای برای رصد یخ های قطبی

 

ماهواره جدید آژانس فزای اروپا با عنوان Cryosat 2 كه با رصد هدف رصد ذوب یخهای قطبی ساخته شده است فوریه 2010 پرتاب می شود.ماموریت ماهواره اسا برای رصد یخ های قطبی و میزان كاهش این یخ ها از چهار سال قبل آغاز شد.در آن زمان اسا اولین ماهواره خود را برای دست یابی به این هدف ساخت. این ماهواره كه كه Cryosat نام داشت با یك راكت روسی پرتاب شد اما در پنج اكتبر 2005 در آب های اقیانوس منجمد شمالی سرنگون شد. هدف از ساخت ماهواره جدید در به عنوان Cryosat 2 مطالعات روی « كریوسفر» (یخ كره) است.یخ كره منطقه ای از سیاره زمین است كه از آبهای جامد شامل یخ های دریاها ، دریاچه ها، رودخانه ها ، ورقه های یخ های قطبی،و خاكهای منجمد پوشیده شده است. این ماهواره سه عملكرد اصلی را در ماموریت خود دنبال می كند:

1-     روی اقیانوس همانند یك رادار معمولی و با هدف اندازه گیریهای مربوط به ارتفاع سنجی عمل می كند.

2-     نزدیك به سواحل، این ماهواره از دستگاه پژواك های تركیبی برای شناسایی یخ ها و آبسرگ های كوچك تر استفاده می كند.

3-     روی سطوح یخی ، دستگاه پیشرفته تری از این ماهواره وارد عمل می شوند.در این موارد، ماهواره همزمان با پژواك های تركیبی از یك آنتن دیگر تداخل سنجی نیز برای اندازه گیری قطر یخ با دقت 100 سانتی متر  استفاده می كند. 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -