تبلیغات
نشریه اینترنتی گُلی - پرنده ها هم اعداد را از چپ به راست می خوانند

پرنده ها هم اعداد را از چپ به راست می خوانند

دوشنبه 5 بهمن 1388 01:25 ق.ظ

نویسنده : saman


پرنده ها هم اعداد را از چپ به راست می خوانند

نتایج یك محقق جدید نشان داده است كه پرنده ها هم مثل بسیاری از انسانها از چپ به راست می خوانند. محققان واكنش های گروهی از پرنده های بالغNutcracker  و جوجه های آنها را مورد آزمایش قرار دادند. پرنده هایی كه به آنها مجموعه ای از اشیا نشان داده شده بود همگی طوری آزمایش دیده بودند كه در ازای برداشتن چهارمین شی در یك خط به آنها غذا داده خواهد شد. در ابتدا اشیا در یك خط عمودی در مقابل پرنده ها گذاشته شد اما... 

پرنده ها هم اعداد را از چپ به راست می خوانند

نتایج یك محقق جدید نشان داده است كه پرنده ها هم مثل بسیاری از انسانها از چپ به راست می خوانند. محققان واكنش های گروهی از پرنده های بالغNutcracker  و جوجه های آنها را مورد آزمایش قرار دادند. پرنده هایی كه به آنها مجموعه ای از اشیا نشان داده شده بود همگی طوری آزمایش دیده بودند كه در ازای برداشتن چهارمین شی در یك خط به آنها غذا داده خواهد شد. در ابتدا اشیا در یك خط عمودی در مقابل پرنده ها گذاشته شد اما وقتی آنها كار خود را در این مرحله یاد گرفتند محققان شكل آزمایش را تغیر داده و اشیا را در یك خط افقی چیدند. به گزارش ایسنا، محققان مشاهده كردند كه پرنده ها باز هم توانستند تا اعداد چهار به طور صحیح و البته از چپ به راست بخوانند. این یافته در مجله(بیولوژی لترز)منتشر شده است. محققان دانشگاه پادوآ در ایتالیا كه این تحقیق را انجام داده اند می گویند: این پژوهش برای اولین بار نشان داد كه روش خواندن از چپ به راست در گونه های دیگر جانداران به غیر از انسان ها نیز مرسوم است. 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -