تبلیغات
نشریه اینترنتی گُلی - دایناسورها عامل پرواز نكردن شترمرغها هستند!

دایناسورها عامل پرواز نكردن شترمرغها هستند!

جمعه 9 بهمن 1388 12:13 ق.ظ

نویسنده : saman


دایناسورها عامل پرواز نكردن شترمرغها هستند!

دانشمندان در طی مطالعات جدید خود اعلام كردند شترمرغها پس از مرگ دایناسورها چاق شده و به پرنده های بدون قدرت پرواز تبدیل شده اند زیرا دیگر دایناسوری برای تعقیب و شكار آنها باقی نمانده بود. به گفته محققان دانشگاه ملی استرالیا فراوانی غذا و كمبود شكارچی در پی انقراض دایناسورها باعث شد این پرندگان كه در گذشته قادر به پرواز بوده اند به اندازه ای چاق شده اند كه به جای پرواز ناچار به راه رفتن بر روی زمین شوند.مطالعه بر روی تاریخ مولكولی پرندگان نشان می دهد شترمرغ آفریقایی ، شترمرغ استرالیایی یا «امو» ، «رئا» نوعی پرنده بزرگ در آمریكای جنوبی و نوعی شترمرغ نیوزیلندی به نام....

دایناسورها عامل پرواز نكردن شترمرغها هستند!

دانشمندان در طی مطالعات جدید خود اعلام كردند شترمرغها پس از مرگ دایناسورها چاق شده و به پرنده های بدون قدرت پرواز تبدیل شده اند زیرا دیگر دایناسوری برای تعقیب و شكار آنها باقی نمانده بود. به گفته محققان دانشگاه ملی استرالیا فراوانی غذا و كمبود شكارچی در پی انقراض دایناسورها باعث شد این پرندگان كه در گذشته قادر به پرواز بوده اند به اندازه ای چاق شده اند كه به جای پرواز ناچار به راه رفتن بر روی زمین شوند.مطالعه بر روی تاریخ مولكولی پرندگان نشان می دهد شترمرغ آفریقایی ، شترمرغ استرالیایی یا «امو» ، «رئا» نوعی پرنده بزرگ در آمریكای جنوبی و نوعی شترمرغ نیوزیلندی به نام «موا» پس از منقرض شدن دایناسورها توانایی پرواز خود را از دست داده اند. به گزارش مهر، این نتیجه كه پس از مطالعه بر روی ژن این پرندگان آمده است دانشمندان را بسیار شگفت زده كرده است زیرا در گذشته محققان بر این باور بودند شترمرغها از اجدادی بدون توانایی پرواز به وجود آمده اند.بر اساس گزارش تلگراف، با توجه به این نتایج می توان گفت انقراض دایناسورها فشار شكارچیان را از زندگی شترمرغهایی كه در ابتدا بسیار كوچك تر و برای پرواز  كردن تكامل یافته بودند، برداشته و آنها را به پرندگانی چاق تبدیل كرد كه دیگر توانایی پرواز كردن را از دست داده اند.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -