تبلیغات
نشریه اینترنتی گُلی - ماده تاریك برای اولین بار مشاهده شد

ماده تاریك برای اولین بار مشاهده شد

جمعه 30 بهمن 1388 01:04 ق.ظ

نویسنده : saman


ماده تاریك برای اولین بار مشاهده شد

دانشمندان برای اولین بار موفق به مشاهده ماده تاریك شده اند. ماده ای مرموز و نامرئی كه گمان می رود ساختار جهان هستی را تشكیل داده باشد. پس از 9 سال مطالعه و تحقیق ردیاب هایی كه در اعماق 609 متری از سطح زمین در معدن آهنی قدیمی در آمریكا دفن شده بودند دو ضربه را كه میتوانند ناشی از برخورد ذرات ماده تاریك باشند به ثبت رسانند . هر دو این ضربه ها نشانه هایی از ذرات WIMP یكی از ذرات كاندیدای تشكیل دهنده ماده تاریك در خود دارند اما ردیابی ها به اندازه ای كافی نیستند تا بتوانند به كمك آنها به اثبات حضور ماده تاریك پرداخت.

به گفته دانشمندان هنوز از میان چهار احتمال یك احتمال وجود دارد كه دو ضربه وارد شده ناشی از پارازیت های پس زمینه باشند و برای اطمینان از حضور ذرات WIMP به پنج ردیابی دقیق و مشابه نیاز است. به گزارش مهر، فیزیكدانان نظریه ماده تاریك را به منظور... 

ماده تاریك برای اولین بار مشاهده شد

دانشمندان برای اولین بار موفق به مشاهده ماده تاریك شده اند. ماده ای مرموز و نامرئی كه گمان می رود ساختار جهان هستی را تشكیل داده باشد. پس از 9 سال مطالعه و تحقیق ردیاب هایی كه در اعماق 609 متری از سطح زمین در معدن آهنی قدیمی در آمریكا دفن شده بودند دو ضربه را كه میتوانند ناشی از برخورد ذرات ماده تاریك باشند به ثبت رسانند . هر دو این ضربه ها نشانه هایی از ذرات WIMP یكی از ذرات كاندیدای تشكیل دهنده ماده تاریك در خود دارند اما ردیابی ها به اندازه ای كافی نیستند تا بتوانند به كمك آنها به اثبات حضور ماده تاریك پرداخت.

به گفته دانشمندان هنوز از میان چهار احتمال یك احتمال وجود دارد كه دو ضربه وارد شده ناشی از پارازیت های پس زمینه باشند و برای اطمینان از حضور ذرات WIMP به پنج ردیابی دقیق و مشابه نیاز است. به گزارش مهر، فیزیكدانان نظریه ماده تاریك را به منظور توضیح ناهنجاری های غریب در سرعت دورانی و خوشه بندی كهكشان ها خلق كرده اند.جرم كلی تمام ستاره ها، غبار ها و گازهای موجود در خوشه های كهكشانی پنج بار كوچك تر از میزان تاثیرات گرانشی است كه مشاهده نی شود و به همین دلیل دانشمندان مجبور به این نتیجه گیری شدند كه ماده ناشناخته ای در این میان حضور دارد كه به دلیل نامرئی بودن و عدم توانایی جذب نور نام ماده تاریك را برای آن انتخاب كرده اند. اكنون ماده تاریك به جایگاهی رسیده است كه دانشمندان میزان حضور آن را در جهان هستی بیش از 23 درصد تخمین میزنند و به گفته آنها این ماده نقشی حیاتی در تكامل كهكشان ها و ساختارهای عظیم در جهان هستی به عهده دارد كه بدون حضور این ماده كهكشان ها توانایی گروه بندی در كنار یكدیگر و تشكیل خوشه ها و ابر خوشه ها را ندارند.    
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -