تبلیغات
نشریه اینترنتی گُلی - ساخت كوچكترین ابر رسانای دنیا با كمك فناوری نانو

ساخت كوچكترین ابر رسانای دنیا با كمك فناوری نانو

جمعه 20 فروردین 1389 12:18 ق.ظ

نویسنده : saman

ساخت كوچكترین ابر رسانای دنیا با كمك فناوری نانو

پژوهشگران با كمك فناوری های نانو موفق شدند كوچك ترین ابر رسانای دنیا را در ابعاد تنها 5/3 نانو متر ایجاد كنند.

بنابراین گزارش محققان بخش فیزیك موسسه پدیده های كوانتومی و نانویی دانشگاه اوهایو موفق شدند چهار جفت مولكول را در كنار هم قرار دهند و كوچكترین ابر رسانای دنیا را ایجاد كنند.

این محققان در این باره توضیح دادند:« دانشمندان همیشه معتقد بودند كه ایجاد اتصالات نانویی با استفاده از رسانا های فلزی تقریباً غیر ممكن است چرا كه به تدریج مقاومت افزایش و ابعاد سیمها كاهش می یابد. به این ترتیب سیمهای نانویی گرم و سرانجام از بین می روند. مشكل گرما مهمترین مانع در ساخت دستگاه های با مقیاس نانویی است.»....

ساخت كوچكترین ابر رسانای دنیا با كمك فناوری نانو

پژوهشگران با كمك فناوری های نانو موفق شدند كوچك ترین ابر رسانای دنیا را در ابعاد تنها 5/3 نانو متر ایجاد كنند.

بنابراین گزارش محققان بخش فیزیك موسسه پدیده های كوانتومی و نانویی دانشگاه اوهایو موفق شدند چهار جفت مولكول را در كنار هم قرار دهند و كوچكترین ابر رسانای دنیا را ایجاد كنند.

این محققان در این باره توضیح دادند:« دانشمندان همیشه معتقد بودند كه ایجاد اتصالات نانویی با استفاده از رسانا های فلزی تقریباً غیر ممكن است چرا كه به تدریج مقاومت افزایش و ابعاد سیمها كاهش می یابد. به این ترتیب سیمهای نانویی گرم و سرانجام از بین می روند. مشكل گرما مهمترین مانع در ساخت دستگاه های با مقیاس نانویی است.»

این در حالی است كه مواد ابر رسانا هیچ مقاومت الكتریكی ندارند و به همین دلیل می توانند بدون ایجاد گرما جریان های الكتریكی بزرگ ایجاد كنند.

خاصیت ابر رسانایی نخستین بار در سال 1911 كشف شدند و تا سال های اخیر به عنوان یك پدیده ماكروسكوپی مورد بررسی قرار می گرفت، اكنون این دانشمندان نشان دادند كه ابر رساناها در ابعاد میكروسكوپی هم می توانند وجود داشته باشند.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -